Beta
versie -
Delen:

Gebruik erfpacht bij gronduitgifte en hanteer circulaire voorwaarden

Juridische houdbaarheid
Hoog
Invloed
Gemiddeld
Overheidslaag
Gemeentelijk - Provinciaal  
R-ladder
R2 - 
R3 - 
R4 - 
R5 - 
R6  

Door grond in erfpacht uit te geven in plaats van te verkopen, houdt de overheid inspraak over het gebruik van die grond. In de erfpachtovereenkomst kun je circulaire eisen opnemen, bijvoorbeeld voor een circulair bedrijventerrein.

Hoe kun je een erfpachtovereenkomst toepassen?

Door grond uit te geven in erfpacht in plaats van de grond te verkopen, houdt de overheid inspraak over hoe de grond gebruikt wordt. In de erfpachtovereenkomst staan niet alleen afspraken over de hoogte van de vergoeding, maar ook over het toegestane gebruik van de grond. Voorbeelden van gebruik zijn kantoorruimte, woonruimte, garage, winkelruimte, tuin etc. Je kunt in de erfpachtovereenkomst ook afspreken dat de grond wordt gebruikt voor een circulair bedrijventerrein of een onderdeel daarvan.

Vervolgens kun je in de erfpachtovereenkomst duidelijke en toetsbare criteria opnemen om de circulariteit van het (onderdeel van het) bedrijventerrein te borgen.

Verder is het mogelijk om de looptijd van de erfpacht gelijk te stellen aan de levensduur of afschrijving van het bouwwerk dat daarop gerealiseerd wordt. Op die manier kun je voor iedere fase in de levenscyclus specifieke afspraken maken.

Uit de praktijk

Gemeente Schiedam heeft door middel van erfpacht grond uitgegeven voor het project: SchieDistrict. Op deze grond wordt onder meer een bedrijventerrein gerealiseerd. Duurzaamheid vormt een centraal thema en afspraken hierover worden vastgelegd in de erfpachtovereenkomst. Daarnaast heeft gemeente Schiedam ook toetsingskaders opgesteld om de duurzaamheid te meten. Een van de toetsingskaders is: prestatie-eisen voor circulaire gebouwen.

Juridische toelichting

De wettelijke regels over erfpacht staan in artikel 5:85 BW e.v. Een notaris legt de erfpachtovereenkomst vast in een notariële akte. In de akte kunnen partijen onder meer de duur van de erfpacht regelen (artikel 5:86 BW). Uit artikel 5:89 BW volgt dat de erfpachter niet zonder toestemming van de eigenaar een andere bestemming aan de zaak geven en dat hij geen handelingen mag verrichten in strijd met die bestemming. 

RechtsgebiedPrivaatrecht > Gronduitgifte
CiteertitelOmgevingswet
Artikel3.4
Geldig vanafInvalid Date