Beta
versie -
Delen:

Verplicht bedrijven informatie te verstrekken over voedselverspilling

Juridische houdbaarheid
Gemiddeld
Invloed
Hoog
Overheidslaag
Gemeentelijk  
R-ladder
R1 - 
R6  

Met een informatieplicht in het omgevingsplan kunnen gemeenten informatie vragen van bedrijven over de hoeveelheden verspild voedsel.

Hoe kun je de informatieplicht toepassen?

In het omgevingsplan kan een informatieplicht worden opgenomen voor bijvoorbeeld horeca-activiteiten of evenementen. Dat zijn bijvoorbeeld restaurants, cafés, afhaalzaken, hotels of vergelijkbare bedrijven. De informatieplicht kan inhouden dat horecabedrijven bijvoorbeeld elk jaar informatie verschaffen aan de gemeente over de hoeveelheid voedsel die wordt verspild of hoe voedselverspilling wordt voorkomen of beperkt. Door het invoeren van een jaarlijkse informatieplicht wordt zichtbaar of voedselverspilling minder wordt, gelijk blijft of meer wordt.

Met die informatie kan de gemeente monitoren hoeveel voedsel er verspild wordt in bepaalde branches. Tegelijkertijd wordt bewustzijn gecreëerd bij bedrijven hoeveel voedsel en afval zij produceren.

Voorwaarden

  • Met de informatieplicht kan inzicht worden verkregen in de hoeveelheid voedsel die verspild wordt bij bepaalde omgevingsplan-activiteiten, zoals horeca of evenementen. Met de informatieplicht kan geen bindende regel worden opgenomen om voedselverspilling tegen te gaan.
  • Een informatieplicht kan alleen worden opgelegd met het oog op de doelen van de Omgevingswet (artikel 1.3 Ow). De gemeente motiveert dat de informatieplicht bijdraagt aan de bescherming en verbetering van het leefmilieu, duurzame ontwikkeling en/of de bewoonbaarheid van het land. Dat kan bijvoorbeeld aan de hand van de instrumenten omgevingsvisie en omgevingsprogramma.
  • Een informatieplicht kan betekenen dat bepaalde informatie voor het begin van de activiteit moet zijn ingediend. Anders dan bij een meldplicht, is er geen verbod om te starten als de informatie nog niet is aangeleverd. Handhaving vindt dus plaats op het feit dat de informatie er niet is, niet op het onrechtmatig starten van de activiteit.
  • Regels in het omgevingsplan gaan over de fysieke leefomgeving. Wat onder de fysieke leefomgeving valt, is nog niet helemaal duidelijk. Daarover moet rechtspraak van de bestuursrechter worden afgewacht.

Juridische toelichting

Op grond van artikel 4.1 Ow mogen gemeenten een informatieplicht opnemen in het omgevingsplan met het oog op de doelen van de wet. De informatieplicht moet dus bijdragen aan de bescherming en verbetering van het leefmilieu, duurzame ontwikkeling en/of de bewoonbaarheid van het land. Als het tegengaan van voedselverspilling is opgenomen in de omgevingsvisie en/of omgevingsprogramma, kan aan de hand daarvan worden gemotiveerd dat de informatieplicht bijdraagt aan de doelen van de wet.

RechtsgebiedPubliekrecht > Omgevingsrecht
CiteertitelOmgevingswet
Artikel4.1
Geldig vanafInvalid Date