Beta
versie -
Delen:

Neem tegengaan van voedselverspilling op in de omgevingsvergunning

Juridische houdbaarheid
Gemiddeld
Invloed
Hoog
Overheidslaag
Gemeentelijk  
R-ladder
R1 - 
R6  

Bedrijven die werken met voedsel voeren vaak al activiteiten uit die vergunningplichtig zijn. Denk bijvoorbeeld aan horeca-activiteiten. In de omgevingsvergunning kunnen voorschriften worden opgenomen over hoe voedselverspilling wordt voorkomen of beperkt.

Hoe kun je de omgevingsvergunning toepassen?

Voor horeca-activiteiten, evenementen of het gebruiken van een vaste standplaats, zoals een viskraam of een plek op de markt, kan de gemeente in het omgevingsplan een vergunningplicht opnemen. Onder horeca-activiteiten vallen bijvoorbeeld een restaurant, café, afhaalzaak, hotel of vergelijkbare bedrijven. Het gaat om bedrijven waar bedrijfsmatig voedsel wordt bereid of verstrekt.

De gemeente kan regelen dat bij de vergunningaanvraag een plan moet worden ingediend waarin staat hoe voedselverspilling wordt voorkomen of beperkt. Een vergunningvoorschrift kan zijn dat de vergunninghouder elk jaar monitort hoeveel procent voedsel er is weggegooid en verspild ten opzichte van de totale inkoop. Ook kan de gemeente een vergunningvoorschrift opnemen over afval. Bijvoorbeeld:

  • het opnemen van een registratieplicht over afvalstromen;
  • het verplicht aanbieden van voedseloverschotten aan bijvoorbeeld een voedselbank of voedselhub; of
  • een maximaal aantal kilo’s voedsel dat weggegooid mag worden.

Uit de praktijk

  • Om in aanmerking te komen voor een vergunning voor een evenement, moet in de gemeente Amsterdam worden voldaan aan de Richtlijn Duurzame evenementen. In deze richtlijn zijn voorwaarden opgenomen over afval. Uitgangspunt is dat het evenement zo min mogelijk afval produceert en zo veel mogelijk bruikbare grondstoffen, volgens het principe Refuse, Reduce, Reuse, Recycle. Bij de vergunningaanvraag moet aan de hand van de richtlijn een duurzaamheidsplan ingevuld en ingediend worden. De voorwaarden worden als bijlage toegevoegd aan de vergunning.

Voorwaarden

  • Als wordt voldaan aan de beoordelingsregels voor het verlenen van de vergunning, dan mag de vergunning niet worden geweigerd.
  • Vergunningvoorschriften die in een vergunning worden opgenomen, volgen uit het omgevingsplan en eventueel uit beleidsregels. Er kunnen alleen vergunningvoorschriften worden opgenomen met het oog op de doelen van de Omgevingswet.
  • Regels en vergunningen in het omgevingsplan moeten gaan over de fysieke leefomgeving. Wat onder de fysieke leefomgeving valt, is nog niet helemaal duidelijk. Daarover zal de rechtspraak van de bestuursrechter moeten worden afgewacht.

Juridische toelichting

Uit artikel 5.1 Ow volgt dat een vergunningplicht kan worden opgenomen in het omgevingsplan. In artikel 5.5 Ow staat dat het verboden is om te handelen in strijd met vergunningvoorschriften.

RechtsgebiedPubliekrecht > Omgevingsrecht
CiteertitelOmgevingswet
Artikel5.1, 5.2
Geldig vanafInvalid Date