Beta
versie -

Lijst van alle voedselverspilling instrumenten

Zoek in voedselverspilling

0  resultaten in voedselverspilling   
0 resultaten in voedselverspilling  
Inkoop

Aanbesteden onder de Europese drempels

Bij nationale aanbestedingen gelden er voor overheden minder strikte regels dan bij Europese aanbestedingen.

Juridische houdbaarheid
Gemiddeld
Invloed
Gemiddeld
Overheidslaag
Gemeentelijk - Provinciaal - Nationaal  
R-ladder
R2  
Beleid

Eis een voedselverspillingsplan bij de meldplicht

Met een meldplicht in het omgevingsplan kan informatie worden vereist voordat met een activiteit wordt gestart. Er kan bijvoorbeeld een voedselverspillingsplan of afvalplan worden geëist.

Juridische houdbaarheid
Gemiddeld
Invloed
Hoog
Overheidslaag
Gemeentelijk  
R-ladder
R1 - 
R6  
Inkoop

Innovatiepartnerschap tegen voedselverspilling

Bij een aanbesteding op basis van een innovatiepartnerschap stimuleer je de markt om nieuwe innovaties en technieken te ontwikkelen tegen voedselverspilling.

Juridische houdbaarheid
Gemiddeld
Invloed
Gemiddeld
Overheidslaag
Gemeentelijk - Provinciaal - Nationaal  
R-ladder
R1 - 
R6  
Inkoop

Neem in contract eisen op ter voorkoming van voedselverspilling

Overheden kunnen in contracten eisen opnemen waarmee voedselverspilling kan worden tegengegaan.

Juridische houdbaarheid
Gemiddeld
Invloed
Gemiddeld
Overheidslaag
Gemeentelijk - Provinciaal  
R-ladder
R1 - 
R6  
Beleid

Neem regels over voedselverspilling op in het omgevingsplan

In het omgevingsplan kunnen gemeenten regels opnemen om voedselverspilling tegen te gaan. Dat kan door het stellen van algemene regels, een informatieplicht, een meldplicht of een vergunningplicht.

Juridische houdbaarheid
Gemiddeld
Invloed
Hoog
Overheidslaag
Gemeentelijk  
R-ladder
R1 - 
R6  
Beleid

Neem tegengaan van voedselverspilling op in de omgevingsvergunning

Bedrijven die werken met voedsel voeren vaak al activiteiten uit die vergunningplichtig zijn. In de omgevingsvergunning kunnen voorschriften worden opgenomen om voedselverspilling te voorkomen of te beperken.

Juridische houdbaarheid
Gemiddeld
Invloed
Hoog
Overheidslaag
Gemeentelijk  
R-ladder
R1 - 
R6  
Beleid

Neem tegengaan van voedselverspilling op in de omgevingsvisie

Neem tegengaan van voedselverspilling op in de omgevingsvisie

Juridische houdbaarheid
Hoog
Invloed
Gemiddeld
Overheidslaag
Gemeentelijk - Provinciaal - Nationaal  
R-ladder
R1 - 
R6  
Beleid

Neem tegengaan voedselverspilling op in het omgevingsprogramma

In het omgevingsprogramma kunnen gemeenten maatregelen opnemen die voedselverspilling tegengaan.

Juridische houdbaarheid
Hoog
Invloed
Gemiddeld
Overheidslaag
Gemeentelijk - Provinciaal - Nationaal  
R-ladder
R1 - 
R6  
Inkoop

Ontwikkel circulair inkoop- en aanbestedingsbeleid

In inkoopbeleid kan een decentrale overheid criteria over voedselverspilling vastleggen voor toekomstige aanbestedingen.

Juridische houdbaarheid
Gemiddeld
Invloed
Gemiddeld
Overheidslaag
Gemeentelijk - Provinciaal - Nationaal  
R-ladder
R1 - 
R6  
Fiscaal

Pas een vast en variabel reinigingsrecht toe

De gemeente kan het reinigingsrecht deels variabel maken om bedrijven te stimuleren minder voedsel weg te gooien.

Juridische houdbaarheid
Hoog
Invloed
Hoog
Overheidslaag
Gemeentelijk  
R-ladder
R2  
Fiscaal

Pas een vaste en variabele afvalstoffenheffing toe

De gemeente kan de afvalstoffenheffing (deels) variabel maken om huishoudens te stimuleren minder voedsel weg te gooien.

Juridische houdbaarheid
Hoog
Invloed
Hoog
Overheidslaag
Gemeentelijk  
R-ladder
R2  
Fiscaal

Stimuleer periodieke donaties aan de Voedselbank

Wijs op de mogelijkheid van belastingvoordeel bij periodiek doneren aan de Voedselbank.

Juridische houdbaarheid
Hoog
Invloed
Beperkt
Overheidslaag
Gemeentelijk  
R-ladder
R1 - 
R2 - 
R3 - 
R4 - 
R5 - 
R6  
Beleid

Verplicht bedrijven informatie te verstrekken over voedselverspilling

Met een informatieplicht in het omgevingsplan kunnen gemeenten informatie vragen van bedrijven over de hoeveelheden verspild voedsel.

Juridische houdbaarheid
Gemiddeld
Invloed
Hoog
Overheidslaag
Gemeentelijk  
R-ladder
R1 - 
R6  
Subsidie

Voedselverspilling bestrijden door voorwaarden te stellen aan subsidies

Overheden kunnen aan een subsidie de voorwaarde verbinden dat de ontvanger maatregelen neemt om voedselverspilling te minimaliseren.

Juridische houdbaarheid
Gemiddeld
Invloed
Beperkt
Overheidslaag
Gemeentelijk - Provinciaal - Nationaal  
R-ladder
R1 - 
R2 - 
R3 - 
R4 - 
R5 - 
R6  
Beleid

Voedselverspilling tegengaan met een convenant

Het aangaan van een convenant is een goede manier om de betrokkenheid van een brede en diverse groep partijen te waarborgen en samen te werken aan het verminderen van voedselverspilling.

Juridische houdbaarheid
Gemiddeld
Invloed
Gemiddeld
Overheidslaag
Gemeentelijk - Provinciaal - Nationaal  
R-ladder
R1 - 
R6  
Inkoop

Voeg keurmerk toe in aanbesteding als gunningscriterium

Eis in een aanbesteding voor een nieuwe cateraar of horecadienst dat de inschrijvers een keurmerk hebben waarmee zij kunnen aantonen dat zij voedselverspilling zoveel mogelijk tegengaan.

Juridische houdbaarheid
Hoog
Invloed
Gemiddeld
Overheidslaag
Gemeentelijk - Provinciaal - Nationaal  
R-ladder
R1 - 
R2 - 
R3 - 
R4 - 
R5 - 
R6  
Inkoop

Vraag een anti-voedselverspillingsplan uit als subgunningscriterium

Door een anti-voedselverspillingsplan als subgunningscriterium uit te vragen in de inkoopprocedure of aanbesteding, kan de overheid cateraars dwingen om maatregelen te treffen om voedselverspilling te voorkomen.

Juridische houdbaarheid
Hoog
Invloed
Hoog
Overheidslaag
Gemeentelijk - Provinciaal - Nationaal  
R-ladder
R1 - 
R2 - 
R3 - 
R4 - 
R5 - 
R6  
Inkoop

Vraag een geschiktheidseis in de aanbesteding

Door bepaalde geschiktheidseisen op te nemen in een inkoopprocedure of aanbesteding voor bijvoorbeeld catering kan gestuurd worden op tegengaan van voedselverspilling.

Juridische houdbaarheid
Gemiddeld
Invloed
Hoog
Overheidslaag
Gemeentelijk - Provinciaal - Nationaal  
R-ladder
R1 - 
R6  
Inkoop

Vraag subgunningscriteria uit in aanbesteding

Opdracht voor inkoop van catering gebeurt normaal via een inkoopprocedure of aanbesteding. Subgunningscriteria gericht op tegengaan van voedselverspilling, vergroten de kans dat cateraar minder voedsel verspilt.

Juridische houdbaarheid
Hoog
Invloed
Hoog
Overheidslaag
Provinciaal - Nationaal  
R-ladder
R1 - 
R2 - 
R3 - 
R4 - 
R5 - 
R6