Beta
versie -
Delen:

Verleen subsidie om de eiwittransitie te versnellen

Juridische houdbaarheid
Gemiddeld
Invloed
Gemiddeld
Overheidslaag
Gemeentelijk - Provinciaal - Nationaal  
R-ladder
R1 - 
R2  

Overheden kunnen aan een subsidie de voorwaarde verbinden dat de ontvanger maatregelen neemt om de eiwittransitie te versnellen.

Hoe kun je een subsidie toepassen?

Om de eiwittransitie te versnellen, kun je een subsidieregeling opstellen. Zo kun je een subsidie verlenen om innovatie te stimuleren binnen de eiwittransitie. Dit vormt dan een prikkel voor producenten om te experimenteren met nieuwe ideeën voor alternatieven van dierlijke eiwitten zoals vlees, vis en zuivel.

Denk bijvoorbeeld aan het maken van een hoogwaardig plantaardig product dat bestaat uit een hoog percentage eiwit en de juiste nutriënten bevat.

Uit de praktijk

  • Provincie Zeeland heeft een subsidie van 40.000 euro verleend aan ‘The Protein Community’ (TPC). TPC is een netwerk van meer dan honderd nationale en internationale bedrijven die zich met alternatieve eiwitvormen en de eiwittransitie bezighouden. Deze subsidie gebruikt TPC om activiteiten te organiseren die bijdragen aan de eiwittransitie in Zeeland, zoals versnellingsevenementen en netwerkbijeenkomsten. Zie voor meer informatie de website van provincie Zeeland.
  • In 2016 heeft de Vegetarische Slager een subsidie ontvangen van het Rijk om een nieuw product te ontwikkelen, hoog in eiwit en zonder chemische toevoegingen.

Voorwaarden

In principe is voor het verstrekken van een subsidie een wettelijke grondslag nodig. Hier bestaan wel uitzonderingen op. Voor een incidentele subsidie, die voor maximaal vier jaar wordt verstrekt, hoeft bijvoorbeeld geen wettelijke grondslag te bestaan. Raadpleeg hierover een jurist, voordat je de subsidieregeling opstelt.

Het is van belang om subsidievoorwaarden en regels zorgvuldig te formuleren om de beoogde doelstellingen te bereiken en de rechtmatige besteding van publieke middelen te waarborgen.

Subsidieaanvragers moeten zich houden aan de voorwaarden en doelstellingen van de regeling.

Juridische toelichting

In artikel 4.21 e.v. in het Algemene wet bestuursrecht (Awb) is de wettelijke regeling voor subsidies opgenomen. Uit artikel 4:23 lid 3 Awb blijkt in welke gevallen de overheid een subsidie kan verlenen zonder dat daarvoor een wettelijke grondslag of subsidieregeling vereist is, zoals bij een incidentele subsidie. De grondslag voor het sluiten van een uitvoeringsovereenkomst is te vinden in artikel 4.36 Awb.


RechtsgebiedFiscaal recht > Staats-en bestuursrecht
CiteertitelAlgemene wet bestuursrecht
Artikel4:21
Geldig vanafInvalid Date