Beta
versie -
Artikelen

Reguleren ongewenste reclames

19 februari 2024

Overheden staan voor grote uitdagingen wat betreft het klimaat, milieu en een gezonde levensstijl en leefomgeving. Diverse (decentrale) overheden kijken onder meer naar manieren om (over)consumptie te beperken van producten of diensten met een grote negatieve impact op die thema’s. Denk aan fossiele brandstof, vliegvakanties, vlees, ongezond voedsel en fast fashion.

Reclames normaliseren en zetten (onbewust) aan tot consumptie. Het weren van ongewenste (beleidsondermijnende) reclames in de openbare ruimte is daarom een logisch instrument om in te zetten. Een landelijk reclameverbod is het meest wenselijk en effectief, maar lijkt voorlopig geen prioriteit te hebben. Dit document gaat in op de juridische mogelijkheden van een lokale reclamebeperking in de openbare ruimte.

In het document vinden beleidsambtenaren mogelijkheden en kaders om reclamebeleid vorm te geven met het doel ongewenste reclames in de openbare ruimte te weren. Onder meer door in te gaan op hoe zorgvuldig reclamebeleid tot stand kan komen. En welke routes er mogelijk zijn. Publiekrechtelijk of privaatrechtelijk.

Diverse decentrale overheden in Nederland overwegen reclamebeperking. Het document geeft een overzicht met voorbeelden van gemeenten waar moties zijn ingediend op dit thema.

Tot slot biedt het document een FAQ van terugkerende vragen met antwoorden waarmee beleidsambtenaren te maken krijgen.

Auteur: Tjarda van der Vijver

MEMO Reclames met een negatieve milieu-impact reguleren

In het document vinden beleidsambtenaren mogelijkheden en kaders om reclamebeleid vorm te geven met het doel ongewenste reclames in de openbare ruimte te weren. Onder meer door in te gaan op hoe zorgvuldig reclamebeleid tot stand kan komen. En welke routes er mogelijk zijn. Publiekrechtelijk of privaatrechtelijk.