Beta
versie -
Nieuw op de site

EU wet- en regelgeving voor de circulaire transitie

12 maart 2024

Nieuwe en bestaande EU-wet- en regelgeving kan gemeenten en provincies helpen versnellen naar een circulaire economie. Maar grip krijgen op EU-regelgeving is niet eenvoudig: er is veel, het is complex en de inhoud wijzigt voortdurend. Daarom is CircuLaw in dit onderwerp gedoken. Het resultaat: een gloednieuw, toegankelijk overzicht van relevante Europese wet-en regelgeving op de website van CircuLaw.

Overzicht Europese wetten
Een storm van nieuwe Europese wet- en regelgeving komt op ons af. Wetten uit onder andere de Green Deal. Een aantal van deze invloedrijke wetten speelt een belangrijke rol in de transitie naar een circulaire economie. Een goed bruikbaar overzicht van Europese wetten met relevantie voor lokale en regionale overheden, en met relevantie voor het stimuleren van de circulaire economie, bestond nog niet.

Het nieuwe onderdeel op het platform van CircuLaw brengt daar verandering in. De eerste vijf uitgewerkte wetten geven overheden inzicht in de wetgeving, en de mogelijkheid vooruit te kijken. Het nieuwe onderdeel van het platform is ontwikkeld volgens de ontwerpprincipes van CircuLaw: toegankelijk, begrijpelijk, behapbaar en met zo veel mogelijk handelingsperspectief. Daarbij is zo veel mogelijk gestreefd om eenvoud centraal te laten staan. Op die manier zijn gemeenten en provincies in staat te anticiperen op wat vanuit Brussel komt, en goede regelingen op te stellen en bijvoorbeeld inkoopprocessen vorm te geven die de circulaire transitie versnellen.

Actuele status
Op het platform wordt de actuele status van wetten bijgehouden en inzichtelijk gemaakt. Zo zien beleidsambtenaren en inkopers in één oogopslag of Europese wetten in onderhandeling zijn, aangenomen zijn of in een fase van implementatie zijn. Van de wetten worden wordt aangegeven wat hun relevantie is voor regionale overheden en voor de circulaire economie.
Er zijn vijf Europese wetten gepubliceerd op het nieuwe onderdeel van CircuLaw:

  • Single Use Plastics Richtlijn
  • Ecodesign voor duurzame producten
  • Productcertificering
  • Duurzaamheidsrapportage CSRD
  • Richtlijn energie-efficiëntie

Bekijk ze hier: CircuLaw - EU wetgeving