Beta
versie -
Delen:
meubels
Beleid

Circulariteit van meubilair bevorderen via de afvalstoffenverordening

Juridische houdbaarheid
Hoog
Invloed
Gemiddeld
Overheidslaag
Gemeentelijk  
R-ladder
R2 - 
R3 - 
R5  

Om de levensduur van meubels te verlengen kan je in de afvalstoffenverordening opnemen dat meubels apart moeten worden ingezameld bij het ophalen van het grofvuil.

Hoe kun je de afvalstoffenverordening toepassen?

Er zijn allerlei mogelijkheden. Die kunnen los van elkaar, maar vaak ook in combinatie ingezet worden:- De gemeenteraad is bevoegd om in de afvalstoffenverordening nieuwe categorieën grofvuil aan te wijzen die afzonderlijk moeten worden ingezameld. Door meubels apart in te zamelen, kan de levensduur van meubels worden verlengd.

  • De meubels kunnen bijvoorbeeld in een container of in een loods worden opgeslagen zodat (onderdelen) van herbruikbare meubels niet op een stortplaats belanden of verbrand worden. Daar kunnen de meubels tijdelijk worden bewaard voor een eindgebruiker, zoals een kringloopwinkel of reparatiewerkplaats.
  • Deze keten kan geoptimaliseerd worden door het oprichten van een circulair ambachtscentrum. Hiervoor bestaat een subsidieregeling. Zie hiervoor het instrument: Circulaire ambachtscentra voor meubels stimuleren door middel van subsidie.
  • De gemeente kan in de afvalstoffenverordening het inzamelen van meubels stimuleren of vereenvoudigen. Zo kan de gemeente bijvoorbeeld regelen dat een inzameldienst periodiek of op afspraak herbruikbare meubels ophaalt bij (afgedekte) verzamelpunten in buurten of rechtstreeks bij woningen en bedrijven in de gemeente. Op deze manier kan voorkomen worden dat afgedankte meubels op straat worden gezet.

Uit de praktijk

De gemeente Tytsjerksteradiel heeft in het Uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening ‘meubels’ aangewezen als aparte categorie huishoudelijk afval. Daarnaast is in deze afvalstoffenverordening als locatie voor de inzameling van meubels aangewezen: de kringloopwinkel of de kringloopcontainer op milieustraat. Zie voor meer informatie de website van Tytsjerksteradiel.


De gemeente Steenbergen heeft in het Uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening ‘houten meubels’ aangewezen als aparte categorie grof huishoudafval dat apart ingezameld moet worden. De inzameldienst haalt herbruikbaar huishoudelijk afval op afroep op aan huis.

Juridische toelichting

Op grond van artikel 10.23 Wet Milieubeheer is de gemeenteraad verplicht om in het belang van het milieu een afvalstoffenverordening op te stellen. In artikel 10.21 lid 3 van Wet Milieubeheer is opgenomen dat de gemeenteraad bevoegd is om te besluiten dat bepaalde soorten huishoudelijk afval afzonderlijk ingezameld moeten worden.


RechtsgebiedPrivaatrecht > Milieurecht
CiteertitelWet milieubeheer
ArtikelArtikel 10.21 lid 3
Geldig vanafInvalid Date