Beta
versie -
Delen:
meubels
Beleid

Circulaire ambachtscentra voor meubels realiseren door middel van subsidie

Juridische houdbaarheid
Hoog
Invloed
Gemiddeld
Overheidslaag
Gemeentelijk  
R-ladder
R3 - 
R4 - 
R5  

Door middel van een subsidieregeling kun je de ontwikkeling van een landelijk dekkend netwerk van circulaire ambachtscentra bevorderen. De centra kunnen de circulariteit van meubels bevorderen.

Hoe kun je de subsidieregeling voor circulaire ambachtscentra toepassen?

Met behulp van de subsidieregeling kunnen gemeenten circulaire ambachtscentra oprichten waarin diverse organisaties samenwerken om de circulariteit van meubels te optimaliseren. De aangesloten organisaties (zoals kringloopwinkels, milieustraten en reparatiewerkplaatsen) delen kennis en ervaring over hoe zij zoveel mogelijk gebruikte meubels een nieuwe functie kunnen geven zodat die niet op een stortplaats belanden.

Uit onderzoek blijkt dat kringloopwinkels een grote rol spelen in de mate van circulariteit van zitmeubels. Kringloopwinkels dragen bij aan hergebruik van het meubel en (op kleine schaal) aan het demonteren en repareren van meubels.

Het demonteren en repareren van meubels is heel belangrijk voor het verbeteren van hergebruik van (onderdelen van) meubels. Toch wordt dit weinig gedaan door kringloopwinkels omdat het te duur is en vanwege hoge personeelstekorten.

De subsidieregeling kan financiële belemmeringen wegnemen en de samenwerking tussen deze organisaties leidt tot optimalisatie van de keten. De milieustraat kan bijvoorbeeld een aparte container plaatsen voor herbruikbare meubels zodat deze niet worden weggegooid. Vervolgens kunnen de meubels naar de aangesloten reparatiewerkplaats worden gebracht waar ze opgeknapt worden zodat ze in een kringloopwinkel opnieuw verkocht kunnen worden.

Uit de praktijk

Sinds 2019 hebben al 74 gemeenten circulaire ambachtscentra gestimuleerd door middel van de subsidieregeling. Een voorbeeld van een succesvol circulair ambachtscentrum is het Duurzaamheidsplein in Oss. Sinds de opening is er veel minder afval, meer gebruik van materialen en meer werkgelegenheid voor mensen met een arbeidsbeperking. Meer informatie hierover vind je op de website Circulair Arbeidscentrum.

Voorwaarden

De voorwaarden van deze subsidieregeling staan in ‘Regeling specifieke uitkering circulaire ambachtscentra’:

  • Een aanvraag van een specifieke uitkering kan worden ingediend in de periode van 1 oktober tot en met 31 oktober. Dit volgt uit artikel 8 waarin ook staat welke informatie in de subsidieaanvraag moet worden opgenomen.
  • Bij de subsidieaanvraag moet de indiener ook een activiteitenplan indienen. Uit artikel 9 van de regeling blijkt wat in het activiteitenplan moet staan.
  • Als de subsidie wordt verleend, dan is de verkrijger verplicht om de subsidie uitsluitend te gebruiken voor het circulaire ambachtscentrum (artikel 13).
  • De verkrijger moet verantwoording afleggen over de manier waarop de subsidie is besteed (artikel 15).

Juridische toelichting

RechtsgebiedPrivaatrecht > Milieurecht
CiteertitelRegeling specifieke uitkering circulaire ambachtscentra.
ArtikelArtikel 8
Geldig vanafInvalid Date