Beta
versie -
Delen:
meubels
Inkoop

Circulair meubels inkopen na een marktconsultatie

Juridische houdbaarheid
Hoog
Invloed
Gemiddeld
Overheidslaag
Gemeentelijk - Provinciaal - Nationaal  
R-ladder
R2 - 
R3 - 
R4 - 
R5 - 
R6  

Door een marktconsultatie krijgen aanbestedende diensten meer kennis van specifieke producten. Binnen de markt voor meubels biedt dat kansen om innovatie te stimuleren en effectief circulair in te kopen.

Hoe kun je marktconsultatie toepassen?

De Rijksoverheid heeft ongeveer 100.000 werkplekken met kantoormeubilair. Voor een groot deel maakt de Rijksoverheid gebruik van de ‘Rijksmarktplaats’. Op de Rijksmarktplaats wordt door de Rijksoverheid gebruikt kantoormeubilair aangeboden zodat andere overheden deze meubels kunnen hergebruiken. Hierdoor hoeft de Rijksoverheid minder kantoormeubilair in te kopen. Toch blijven overheden grote afnemers van kantoormeubilair omdat de overheid veel werkplekken heeft.

Als een (de)centrale overheid toch nieuw kantoormeubilair moet inkopen, kan zij kiezen voor ‘refurbished’ meubilair, nieuw meubilair met een circulair (demontabel) ontwerp of meubilair dat kan worden aangeboden ‘as a service’. Door middel van een marktconsultatie kan de overheid een goed beeld vormen van de mogelijkheden die de markt kan bieden. Bijvoorbeeld of voldoende refurbished meubels beschikbaar zijn op de markt voor de vraag.

De opgedane kennis, ideeën en relevante informatie uit de marktconsultatie kan de aanbestedende dienst gebruiken voor (onder meer) het vaststellen van de meest geschikte inkoopstrategie en het opstellen van selectie- en gunningscriteria die goed aansluiten bij wat de markt kan bieden. Het is ook een goede manier om de markt uit te dagen om mee te denken aan circulaire oplossingen of om te innoveren. Door op deze manier relevante marktpartijen bij elkaar te brengen kunnen ook nieuwe samenwerkingen ontstaan.

Op de website van Pianoo vind je een stappenplan voor het organiseren van een marktconsultatie.

Uit de praktijk

In 2021 heeft Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) een marktconsultatie georganiseerd toen de DJI een groot aantal nieuwe matrassen wilde inkopen. Een van de doelen van deze marktconsultatie was om inzicht te krijgen in de beschikbaarheid van duurzame(re) of circulaire grondstoffen voor matrassen en kussens die aan de strenge brandveiligheids- en kwaliteitseisen voldoen.

Het is op dezelfde manier ook mogelijk om door middel van een marktconsultatie inzicht te verkrijgen in de beschikbaarheid van circulaire meubels.

Zie voor meer informatie de website Aanbestedingsnieuws.

Voorwaarden

De aanbestedende dienst moet ervoor zorgen dat mededinging niet onterecht wordt beïnvloed wanneer potentiële inschrijvers deelnemen aan de marktconsultatie. Van vervalsing van mededinging is sprake als een marktpartij een voorsprong heeft in kennis of tijd ten aanzien van concurrenten in de aanbestedingsprocedure. Dit kan voorkomen worden door een verslag te maken van de marktconsultatie en die openbaar te maken voor alle inschrijvers.

Juridische toelichting

De wet stelt geen eisen aan marktconsultatie. De aanbestedende dienst mag dus kiezen hoe de procedure voor de marktconsultatie wordt ingericht en hoe de interactie met marktpartijen wordt vormgegeven.

RechtsgebiedPrivaatrecht > Aanbesteding
CiteertitelAanbestedingswet
ArtikelArtikel 2.25 en artikel 2.51
Geldig vanafInvalid Date