Beta
versie -
Delen:

Subsidie voor circulaire matrassen

Juridische houdbaarheid
Hoog
Invloed
Gemiddeld
Overheidslaag
Gemeentelijk - Provinciaal - Nationaal  
R-ladder
R1 - 
R2 - 
R3 - 
R4 - 
R5  

Een subsidie is een vorm van financiële steun aan degenen die deze subsidie hebben aangevraagd. Dat kunnen bedrijven, particulieren, verenigingen of stichtingen zijn.

Hoe kan een subsidie de circulariteit van matrassen bevorderen?

Om de circulariteit van matrassen te stimuleren, kun je een subsidieregeling opstellen. Zo kun je een subsidie verlenen voor de productie van circulaire matrassen. Dit vormt dan een prikkel voor producenten om te experimenteren met nieuwe ideeën voor de productie van circulaire matrassen. Ook kun je een subsidie verlenen voor de aanschaf van circulaire meubels, waaronder matrassen. Deze subsidie kun je verlenen aan burgers die hun huis willen verduurzamen, maar ook bijvoorbeeld aan hotels die op grote schaal matrassen inkopen. Ook kun je subsidies inzetten om de verwerking van matrassen aan het einde van de keten te innoveren. Denk hier bijvoorbeeld aan het verbeteren van de recyclingprocessen.

Uit de praktijk

  • De Rijksoverheid zet in 2023 een aanvraagprocedure open voor circulaire ketenprojecten. De subsidie is vooral bedoeld voor mkb'ers, die samen met andere ondernemers een product, proces of dienst circulair willen ontwerpen, produceren of organiseren. Dit is terug te vinden op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Op Overheid.nl vind je de subsidieregeling terug. Vergelijkbare regelingen zijn eerder ook al door de Provincie Noord-Holland en de Provincie Overijssel opgesteld.
  • De Provincie Noord-Holland subsidieerde in 2022 kleinschalige activiteiten voor de circulaire economie, uitgevoerd door stichtingen en verenigingen. Dit is terug te vinden op de website van de provincie.
  • In 2019 heeft de Rijksoverheid subsidies verstrekt aan verschillende aanbestedende diensten. De subsidie was bedoeld voor het inwinnen van extern advies over maatschappelijk verantwoord inkopen, meer specifiek over klimaatneutraal en circulair inkopen. Dit is terug te vinden op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Voorwaarden

In principe is voor het verstrekken van een subsidie een wettelijke grondslag nodig. Hier bestaan wel uitzonderingen op. Voor een incidentele subsidie, die voor maximaal vier jaar wordt verstrekt, hoeft bijvoorbeeld geen wettelijke grondslag te bestaan. Raadpleeg hierover een jurist, voordat je de subsidieregeling opstelt.

Juridische toelichting

Dit volgt uit titel 4.2 Algemene wet bestuursrecht. Het standaardartikel voor subsidies is artikel 4:21 Algemene wet bestuursrecht.

RechtsgebiedPubliekrecht > Staats-en bestuursrecht
CiteertitelAlgemene wet bestuursrecht
Artikel4:21
Geldig vanafInvalid Date