Beta
versie -
Delen:

Statiegeld en matrassen

Juridische houdbaarheid
Gemiddeld
Invloed
Gemiddeld
Overheidslaag
Nationaal  
R-ladder
R3 - 
R4 - 
R5 - 
R6  

Voor aangewezen producten en verpakkingen kan worden bepaald dat statiegeld in rekening wordt gebracht. Na gebruik worden deze producten of verpakkingen weer ingenomen, tegen terugbetaling van het statiegeld.

Hoe kan statiegeld de circulariteit van matrassen bevorderen

Er zijn twee manieren waarop statiegeld kan worden ingezet ter bevordering van de circulariteit van matrassen. Matrassen kun je niet goed recyclen als deze vies en nat worden ingezameld. Het statiegeldsysteem lost dit probleem op, via een financiële prikkel.

  1. Je kunt statiegeld in rekening brengen voor het matras zelf. Dit statiegeldsysteem voor hoezen kun je invoeren binnen bestaande systemen van matrasinzameling. De consument krijgt dan zijn statiegeld terug bij aflevering van zijn matras bij bijvoorbeeld de milieustraat of bij de producent van het matras.
  2. Je kunt statiegeld in rekening brengen voor een plastic matrashoes. Door aan consumenten tegen statiegeld een matrashoes te verstrekken, kun je zorgen dat de matrassen droog en schoon worden ingezameld. Dit statiegeldsysteem voor hoezen kun je invoeren binnen bestaande systemen van matrasinzameling. Wel moet je dan het proces zo inrichten dat de consument zijn statiegeld terugkrijgt.

Uit de praktijk

Eerder is al voor verpakkingen en verpakkingsafval een besluit opgesteld, het Besluit beheer verpakkingen 2014. Hier worden eisen aan verpakkingen gesteld, zoals de toegestane hoeveelheid van bepaalde (schadelijke) stoffen, regels om de hoeveelheid verpakkingsafval terug te dringen en een verplichting voor de producent om de verpakkingen gescheiden in te nemen en ook te recyclen. In de artikelen 11 tot en met 15 is opgenomen dat op drankverpakkingen statiegeld in rekening wordt gebracht.

Voorwaarden

  • Het statiegeldsysteem kan je alleen invoeren via een algemene maatregel van bestuur, vergelijkbaar met het Besluit beheer verpakkingen.
  • De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer van het grof huishoudelijk afval, zoals matrassen. Wanneer consumenten hun matrassen, ondanks de financiële prikkel, niet inleveren op de juiste plek, kan zwerfafval ontstaan. De gemeente is verantwoordelijk voor de handhaving hiervan.

Juridische toelichting

Dit volgt uit artikel 15.32 Wet milieubeheer.

RechtsgebiedPubliekrecht > Milieurecht
CiteertitelWet milieubeheer
Artikel15.32
Geldig vanafInvalid Date