Beta
versie -
Delen:

Reclameverbod matrassen - commerciële mediadiensten

Juridische houdbaarheid
Beperkt
Invloed
Beperkt
Overheidslaag
Nationaal  
R-ladder
R2 - 
R3 - 
R4  

In de Mediawet is voor commerciële mediadiensten opgenomen dat het programma-aanbod voor bepaalde productgroepen geen reclame- en telewinkelboodschappen mag bevatten.

Hoe kan een reclameverbod bijdragen aan de circulariteit van matrassen?

Je kunt reclame voor matrassen geheel verbieden of er voorwaarden aan verbinden. Zo kun je bijvoorbeeld opnemen dat de reclame informatie moet bevatten over het energiegebruik of de CO₂-uitstoot van het matras. Ook kan een regel worden opgenomen waarin is bepaald dat in reclame onderscheid moet worden gemaakt tussen matrassen die bijvoorbeeld wel of niet recyclebaar zijn. Verder zou verplicht kunnen worden gesteld dat de reclame een disclaimer moet bevatten over de schadelijke gevolgen van niet-recycleerbare matrassen voor het milieu. Tenslotte zou je de eis kunnen stellen dat geen reclame mag worden uitgezonden waarin de uitverkoop van matrassen wordt gepromoot. Minder promotie draagt mogelijk bij aan verlenging van de levensduur van het matras, aangezien burgers dan minder snel op het idee worden gebracht om een nieuw matras aan te schaffen.

Uit de praktijk

Op dit moment geldt al een reclameverbod voor alcoholhoudende dranken: hierover mag tussen 06.00 uur en 21.00 uur geen reclame worden uitgezonden.

Voorwaarden

Een reclameverbod schuurt aan het recht op vrijheid van meningsuiting. Maar de overheid heeft al eerder een reclameverbod opgelegd voor producten die maatschappelijke schade veroorzaken. Denk hierbij aan alcohol en tabak. Inmiddels wordt er ook gesproken over strengere regels voor reclame gericht op kinderen en jongeren. Er moet een afweging worden gemaakt tussen enerzijds het recht op vrijheid van meningsuiting en anderzijds het recht op leven, dat door klimaatverandering in het geding komt.

Juridische toelichting

Dit volgt uit artikel 3.7 van de Mediawet 2008.

RechtsgebiedPubliekrecht > Cultureel recht
CiteertitelMediawet 2008
Artikel3.7
Geldig vanafInvalid Date