Beta
versie -
Delen:

Circulariteit bevorderen via het landelijk afvalbeheerplan

Juridische houdbaarheid
Gemiddeld
Invloed
Hoog
Overheidslaag
Nationaal  
R-ladder
R4 - 
R5 - 
R6  

Elke zes jaar stelt de minister een landelijk afvalbeheerplan vast. Op dit moment geldt het derde landelijk afvalbeheerplan (LAP3).

Wat is het landelijk afvalbeheerplan?

Elke zes jaar stelt de minister een landelijk afvalbeheerplan vast. Op dit moment geldt het derde landelijk afvalbeheerplan (LAP3). Het LAP3 beschrijft hoe afvalstoffen in Nederland veilig en hoogwaardig moeten worden verwerkt. Het LAP3 is opgedeeld in verschillende sectorplannen, waarin het beleid voor verschillende afvalstromen is uitgewerkt. Het is het streven om vanaf 1 januari 2025 het LAP3 te vervangen door het eerste circulair materialenplan (CMP1). In 2024 start hiervoor een zogenaamde zienswijzenprocedure.

Hoe kan de circulariteit van matrassen via het landelijk afvalbeheerplan worden bevorderd?

Matrassen vallen onder Sectorplan 84 (Overige monostromen) van het LAP3. Monostromen zijn stromen die bestaan uit één type product, zoals matrassen. Recycling van matrassen is wenselijk en technisch mogelijk. Het gaat zowel om matrassen die gescheiden zijn ingezameld, als om matrassen die via detailhandel, particulieren, hotels en ziekenhuizen zijn geretourneerd. Op dit moment wordt een onderscheid gemaakt tussen matrassen die wel en matrassen die niet geschikt zijn voor recycling. De laatste categorie bevat onder andere matrassen die nat zijn geworden.

Aangezien natte matrassen niet gerecycled kunnen worden, is het essentieel dat matrassen schoon en droog bij de recyclingbedrijven arriveren. Dit kan wel in het landelijk afvalbeheerplan als doelstelling worden opgenomen. Daarbij kun je denken aan de doelstelling: "Matrassen dienen gescheiden te worden ingezameld. Matrassen mogen bij inzameling niet in contact komen met hemelwater." Hieraan kan verder worden toegevoegd: "indien inzameling aan huis wordt gefaciliteerd, dit plaats dient te vinden op afspraak." Deze of een vergelijkbare norm draagt bij aan het gescheiden ophalen van matrassen. Bovendien wordt het op deze manier moeilijker om matrassen achter te laten op straat. Het is noodzakelijk dat dit wordt voorkomen, aangezien de kans groot is dat matrassen op straat juist vies of nat worden.

Voorwaarden

Op EU-niveau wordt de Ecodesign-verordening (Vo. 2009/125/EC) ontwikkeld. Deze verordening bevat nieuwe regels om producten groener, meer circulair en energie-efficiënter te maken door middel van nieuwe eisen aan het ecologisch ontwerp. De eisen omvatten regels om producten onder meer herbruikbaar, repareerbaar en duurzaam te maken. Op dit moment bevat de verordening nog geen regels over matrassen, maar het is raadzaam dit opnieuw te controleren op het moment dat je aanbevelingen doet voor, of beleid wilt maken over, de verwerking van matrassen.

Juridische toelichting

Dit volgt uit artikel 10.3 van de Wet milieubeheer.

RechtsgebiedPubliekrecht > Milieurecht
CiteertitelWet milieubeheer
Artikel10.3
Geldig vanafInvalid Date