Beta
versie -
Delen:

Circulariteit bevorderen via de afvalstoffenverordening

Juridische houdbaarheid
Gemiddeld
Invloed
Hoog
Overheidslaag
Gemeentelijk  
R-ladder
R3 - 
R4 - 
R5 - 
R6  

De gemeenteraad moet een afvalstoffenverordening vaststellen waarin in ieder geval regels staan voor het overbrengen of ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen aan een te bepalen inzameldienst.

Hoe kan de circulariteit van matrassen in de afvalstoffenverordening worden bevorderd?

Volgens het landelijk afvalbeheerplan (LAP3) moet ten minste 90% van de schone en droge matrassen die de afvalverwerkers hebben ontvangen, worden gerecycled. Natte matrassen mogen worden verbrand. Ter bevordering van de circulariteit van matrassen is het noodzakelijk dat matrassen wel gerecycled kunnen worden. Om dit voor elkaar te krijgen, kun je in de afvalstoffenverordening opnemen dat matrassen apart moeten worden ingezameld bij het ophalen van het grofvuil. Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd om nieuwe categorieën grofvuil aan te wijzen die afzonderlijk moeten worden ingezameld. Het college kan aanvullend regels stellen over de inzameling van matrassen.

Uit de praktijk

In Zevenaar zijn matrassen al opgenomen als aparte categorie grofvuil, zie artikel 7 van de Afvalstoffenverordening gemeente Zevenaar 2019. In Zevenaar worden matrassen niet opgehaald, maar ze moeten (schoon en droog) worden ingeleverd bij het afvalinzamelpunt.

Voorwaarden

  • De afvalstoffenverordening wordt in het belang van de bescherming van het milieu vastgesteld.
  • Ook moet hierbij rekening worden gehouden met het gemeentelijke milieubeleidsplan, als de gemeente dat heeft. Hierin staan onder andere regels over hoe je om moet gaan met afvalstoffen en regels over de milieunormen (zoals geen geluidshinder, stankhinder enz.) waar beleidsmakers zich aan moeten houden bij het maken van beleid dat gaat over afvalstoffen.
  • Ten slotte mag de afvalstoffenverordening geen vergunningplicht bevatten voor het inzamelen van bepaalde categorieën bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen. Dit bevordert niet het belang van de bescherming van het milieu.

Juridische toelichting

Dit volgt uit artikel 10.23 van de Wet milieubeheer.

RechtsgebiedPubliekrecht > Milieurecht
CiteertitelWet milieubeheer
Artikel10.23
Geldig vanafInvalid Date