Beta
versie -
Delen:

Circulaire matrassen in buitenreclame

Juridische houdbaarheid
Gemiddeld
Invloed
Beperkt
Overheidslaag
Gemeentelijk - Provinciaal - Nationaal  
R-ladder
R2 - 
R3 - 
R4  

Buitenreclame is reclame in de openbare ruimte. Denk hierbij aan reclame op plakzuilen, lichtmasten, in bushokjes of affiches.

Hoe kan buitenreclame de circulariteit van matrassen bevorderen?

De exploitatie van onder andere abri’s, mupi's en lichtmasten wordt geregeld via een concessieopdracht. Anders dan bij een reguliere opdracht bestaat de tegenprestatie van de aanbesteder hierbij niet uit betaling, maar uit het recht om een werk, dienst of levering te exploiteren, in dit geval het ophangen van reclame. In de aanbestedingsdocumenten moet je opnemen welke eisen en voorwaarden er gelden bij de uitvoering van de concessieopdracht.

Daarnaast wordt een concessieovereenkomst opgesteld. De concept-concessieovereenkomst en het programma van eisen worden gelijktijdig met de aanbestedingsleidraad gepubliceerd zodat de inschrijvers hun inschrijving en hun exploitatiemodel kunnen afstemmen op die eisen en voorwaarden. Bij het doen van een inschrijving verklaart de inschrijver zich akkoord met alle aanbestedingsdocumenten (en dus alle voorwaarden en eisen).

In de concessieovereenkomst kan in het programma van eisen worden opgenomen dat het geldende reclamebeleid van toepassing is. Dat betekent dat de exploitant zich bij de reclame-exploitatie moet houden aan dat beleid, ook als het wijzigt. Je kan vervolgens in het reclamebeleid voorschriften opnemen voor reclame over matrassen, in het bijzonder over de informatievoorziening. Zo kan je opnemen dat de reclame informatie moet bevatten over het energiegebruik of de CO₂-uitstoot van het matras. Daarnaast kan je een regel opnemen waarin is bepaald dat in reclame onderscheid moet worden gemaakt tussen matrassen die bijvoorbeeld wel of niet recyclebaar zijn. Tot slot kan je verplicht stellen dat de reclame een disclaimer moet bevatten over de schadelijke gevolgen van niet-recycleerbare matrassen voor het milieu. Minder promotie draagt mogelijk bij aan verlenging van de levensduur van het matras, aangezien burgers dan minder snel op het idee worden gebracht om een nieuw matras aan te schaffen.

Uit de praktijk

  • In Amsterdam zijn exploitatieovereenkomsten al onderworpen aan aanvullende bepalingen. Zo is bijvoorbeeld over kindermarketing opgenomen dat de gemeente voor kinderen tot en met 17 jaar uitsluitend voedselreclame voor gezonde voedingsmiddelen toestaat. Dit volgt uit het Beleidskader Buitenreclame (2020).
  • In de Nederlandse Reclame Code (NRC) zijn al regels opgenomen over de informatievoorziening over het energiegebruik en de CO₂-uitstoot van personenauto’s, zie de Code voor personenauto’s.
  • In de Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft is opgenomen dat financiële ondernemingen in reclame-uitingen voor kredieten een waarschuwing op moeten nemen over de gevolgen die aan dit krediet verbonden zijn (“Let op! Geld lenen kost geld”).

Voorwaarden

Een reclameverbod schuurt tegen het recht op vrijheid van meningsuiting aan. Maar de overheid heeft al eerder een reclameverbod opgelegd voor producten die maatschappelijke schade veroorzaken. Denk hierbij aan alcohol en tabak. Inmiddels wordt er ook gesproken over strengere regels voor reclame gericht op kinderen en jongeren. Er moet een afweging worden gemaakt tussen enerzijds het recht op vrijheid van meningsuiting en anderzijds het recht op leven, dat door klimaatverandering in het geding komt.

Juridische toelichting

Dit volgt uit Deel 2a van de Aanbestedingswet.

RechtsgebiedPrivaatrecht > Aanbesteding
CiteertitelAanbestedingswet 2012
Artikel2a.1
Geldig vanafInvalid Date