Beta
versie -
Delen:

Afvalstoffenheffing gemeenten

Juridische houdbaarheid
Hoog
Invloed
Hoog
Overheidslaag
Gemeentelijk  
R-ladder
R3 - 
R5 - 
R6  

Om de kosten die de gemeente maakt om afvalstoffen op te halen te drukken, kan de gemeente een afvalstoffenheffing instellen.

Hoe kan een gemeentelijke afvalstoffenheffing de circulariteit van matrassen bevorderen?

De gemeenteraad kan een afvalstoffenheffing instellen voor alle huishoudelijke afvalstoffen of voor de afvalstoffen van bedrijven. In het afvalstoffenbesluit kan de gemeente ook uitzonderingen opnemen. Hierbij kun je denken aan een uitzondering voor burgers die hun matrassen gescheiden willen inleveren en willen laten recyclen: zij hoeven dan geen afvalstoffenheffing te betalen voor het laten ophalen van hun matrassen. Ook kun je er voor kiezen om extra kosten in rekening te brengen bij burgers die hun matras bij het grofvuil willen zetten, bijvoorbeeld door een prijs per volume/kilogram afval in te stellen. Wanneer het laten ophalen van een matras door een recyclingbedrijf gratis is en tegelijkertijd de prijs voor grofvuil omhoog gaat, worden burgers er toe aangezet om bewuster met hun afval om te gaan.

Uit de praktijk

Amsterdam heeft een Verordening Afvalstoffenheffing en Reinigingsrecht bedrijfsafval 2023. Hierin staat beschreven dat er belasting wordt geheven over afval en wat daarvan de tarieven zijn. Ook staat hierin uitleg over wie belastingplichtig is, en wat wel en niet onder de heffing valt.

Voorwaarden

Op grond van artikel 15.33 lid 1 van de Wet milieubeheer kan de gemeente een afvalstoffenheffing instellen voor personen of bedrijven die gebruik maken van een bepaald perceel in de gemeente. Meestal is dit een perceel binnen de gemeente waar een huis of bedrijf op gevestigd is. Ook moet daar een verplichting gelden tot het inzamelen van huishoudelijk afval.

Juridische toelichting

Dit volgt uit artikel 15.33 lid 1 van de Wet milieubeheer.

RechtsgebiedPubliekrecht > Milieurecht
CiteertitelWet milieubeheer
Artikel15.33
Geldig vanafInvalid Date