Beta
versie -
Delen:

Stimuleer repaircafés met subsidie

Juridische houdbaarheid
Hoog
Invloed
Gemiddeld
Overheidslaag
Gemeentelijk  
R-ladder
R1 - 
R2 - 
R3 - 
R4  

Door middel van een subsidieregeling kan het organiseren van repaircafés worden gestimuleerd. Repaircafés kunnen op een laagdrempelige manier de levensduur van elektr(on)ische apparaten verlengen, waardoor deze minder snel weggegooid worden.

Hoe kun je subsidie voor een repaircafé toepassen?

Eigenaren van elektrische of elektronische apparaten kunnen bij een repaircafé op een laagdrempelige manier een apparaat repareren of laten repareren. Door gereedschap, materiaal en expertise gratis beschikbaar te stellen voor bezoekers, promoten repaircafés het repareren van elektronische apparaten.

Als een apparaat niet tijdens een repaircafé gerepareerd kan worden, kunnen de bezoekers worden doorverwezen naar professionele reparateurs. Of naar bedrijven die de apparaten innemen voor hergebruik of om te refurbishen. Op deze manier eindigen de apparaten niet als afval als die niet gerepareerd kunnen worden in het repaircafé.

Door het stimuleren van repaircafés met een subsidieregeling, kun je voorkomen dat kapotte elektronische apparaten die nog gerepareerd kunnen worden, onnodig worden weggegooid. Het verlengen van de levensduur van apparaten zorgt ervoor dat er minder grondstoffen nodig zijn om de apparaten te recyclen en primaire grondstoffen om nieuwe apparaten te produceren.

Uit de praktijk

De gemeente Barneveld heeft een subsidieregeling opgesteld voor verenigingen, scholen en kerken die een repaircafé willen organiseren. Het repaircafé wordt elke maand of twee maanden georganiseerd en duurt twee uur. De vergoeding is 125 euro per repaircafé, tot maximaal 12 repaircafés per jaar.

De subsidie is gebaseerd op de Tijdelijke subsidieregeling samenwerking verenigingen rond afval gemeente Barneveld. Er zijn voorwaarden aan de subsidie verbonden. Zo moeten er tijdens een repaircafé minimaal twee vrijwilligers aanwezig zijn. Daarnaast moet de vereniging bijhouden welke spullen er worden gebracht en of die spullen daadwerkelijk zijn gerepareerd tijdens het repaircafé. Die lijst moet uiterlijk een week na het plaatsvinden van het repaircafé met de gemeente worden gedeeld. Hiermee wordt de subsidieregeling gekoppeld aan het doel van de gemeente Barneveld om afval te reduceren.

In 2020 stelde het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 100.000 euro beschikbaar ter ondersteuning aan Stichting Repair Café. Deze stichting helpt lokale repaircafés bij het starten van een eigen repaircafé.

Voorwaarden

  • In principe is voor het verstrekken van een subsidie een wettelijke grondslag nodig. Hier bestaan wel uitzonderingen op. Voor een incidentele subsidie, die voor maximaal vier jaar wordt verstrekt, is dit bijvoorbeeld niet nodig. Raadpleeg hierover een jurist, voordat je de subsidieregeling opstelt.
  • Het is van belang om subsidievoorwaarden en regels zorgvuldig te formuleren om de beoogde doelstellingen te bereiken en de rechtmatige besteding van publieke middelen te waarborgen. Hiermee wordt onder andere bedoeld dat de voorwaarden kunnen worden gekoppeld aan het beleid en de doelstellingen van de gemeente, en dat deze daar ook aan bij kunnen dragen. Subsidieaanvragers moeten zich houden aan de voorwaarden en doelstellingen van de regeling.

Meer informatie over subsidies vind je op de website van PIANOo

Juridische toelichting

In artikel 4.21 e.v. in het Algemene wet bestuursrecht (Awb) is de wettelijke regeling voor subsidies opgenomen. Uit artikel 4:23 lid 3 Awb blijkt in welke gevallen de overheid een subsidie kan verlenen zonder dat daarvoor een wettelijke grondslag of subsidieregeling vereist is, zoals bij een incidentele subsidie. De grondslag voor het sluiten van een uitvoeringsovereenkomst is te vinden in artikel 4.36 Awb.

RechtsgebiedPubliekrecht > Staats-en bestuursrecht
CiteertitelAlgemene wet bestuursrecht
Artikel4;21
Geldig vanafInvalid Date