Beta
versie -
Delen:

Stel circulaire eisen bij sloop met een maatwerkvoorschrift

Juridische houdbaarheid
Gemiddeld
Invloed
Gemiddeld
Overheidslaag
Gemeentelijk  
R-ladder
R3 - 
R4 - 
R5 - 
R6  

Met een maatwerkvoorschrift kunnen eisen worden gesteld voor circulaire sloop van infrastructuur.

Hoe kun je maatwerkvoorschriften toepassen?

Artikel 7.14 Bbl maakt het mogelijk dat gemeenten maatwerkvoorschriften geven over werkzaamheden bij het slopen van bouwwerken, zoals een brug of viaduct. De gemeente kan bij een sloopmelding of vergunningaanvraag bijvoorbeeld voorschrijven dat er meer moet worden gescheiden in materiaalgroepen dan volgens de wet verplicht is. Dit kun je regelen in een maatwerkvoorschrift:

  • een initiatiefnemer moet na het slopen een opgave doen van de materiaalgroepen die daadwerkelijk bij de sloop zijn vrijgekomen.
  • bij sloop moet in extra materiaalgroepen worden gescheiden. Dan kunnen sloopwerkzaamheden tot kleinere productgroepen worden verwerkt waardoor deze materiaalstromen gemakkelijker kunnen worden doorverkocht aan afnemers. Zo scheid je materialen hoogwaardig. Die materialen kunnen dan weer worden hergebruikt.

Voorwaarden

  • De sloopmelding moet ten minste vier weken voor het begin van de sloopwerkzaamheden worden ingediend. Dan hebben gemeenten genoeg tijd om de sloopmelding te verwerken. In het omgevingsplan kan ook een andere termijn worden geregeld.
  • Als de sloopmelding tegelijk met een vergunningaanvraag voor bouwen wordt ingediend, kunnen maatwerkvoorschriften aan de omgevingsvergunning voor de bouwactiviteit worden verbonden. Wordt een sloopmelding later gedaan, dan worden maatwerkvoorschriften in een zelfstandig besluit opgenomen.

Juridische toelichting

Artikel 7.5 Bbl biedt ruimte tot het stellen van maatwerkvoorschriften aan bouw- en sloopwerkzaamheden. Dat kan met het oog op duurzaamheid bij het scheiden van bouwafval op een bouwterrein en bij emissie van stikstofverbindingen naar de lucht (artikel 7.2 Bbl)

Bij maatwerkvoorschriften kan worden afgeweken van paragraaf 7.1.2 tot en met 7.1.5 Bbl. Het scheiden van bouw- en sloopafval in fracties is geregeld in afdeling 7.1.5, artikel 7.26 Bbl.


RechtsgebiedPubliekrecht > Omgevingsrecht
CiteertitelBesluit bouwwerken leefomgeving
Artikel7.2 en 7.26
Geldig vanafInvalid Date