Beta
versie -
Delen:

Neem een omgevingswaarde op in het omgevingsplan of de omgevingsverordening

Juridische houdbaarheid
Hoog
Invloed
Gemiddeld
Overheidslaag
Gemeentelijk - Provinciaal - Nationaal  
R-ladder
R3 - 
R4 - 
R5 - 
R6  

Met een omgevingswaarde verplicht je een overheid om maatregelen te nemen om aan een omgevingswaarde te voldoen of zich daarvoor in te spannen.

Hoe kun je een omgevingswaarde toepassen?

Gemeenten kunnen een omgevingswaarde opnemen in hun omgevingsplan. Voor infrastructuur waarbij provincies een provinciaal belang hebben, kan een omgevingswaarde worden opgenomen in de omgevingsverordening. Voor circulaire infrastructuur kan bijvoorbeeld een omgevingswaarde worden opgenomen over het gebruik van hergebruikte of biobased materialen voor infrastructuur. Een omgevingswaarde in het omgevingsplan kan bijvoorbeeld zijn:

  • In het plangebied dient minimaal [x]% van de bestaande betonmaterialen (her)gebruikt te zijn, of nuttig worden gebruikt, bij de inrichting van het openbaar gebied.

Of:

  • Bestrating bestaat [x]% uit secundaire materialen.

Daar waar [x] staat, moet je waarden invullen die volgen uit het gemeentelijk beleid. De omgevingswaarden kunnen zowel een inspanningsverplichting als een resultaatverplichting inhouden. Ook kan je een termijn koppelen aan het behalen van de omgevingswaarde.

Voorwaarden

  • Als een provincie of gemeente zelf omgevingswaarden wil vaststellen, moet ze hiervoor eerst onderzoek laten doen door een onafhankelijk deskundige. Behalve als de omgevingswaarden worden gesteld op grond van instructieregels van het Rijk of de provincie.
  • Een omgevingswaarde heeft direct invloed op de leefomgeving. Bijvoorbeeld op wat er gebouwd mag worden. Daarom kan een omgevingswaarde botsen met andere belangen. De overheid moet altijd rekening houden met de samenhang tussen alle verschillende aspecten en belangen waarop een omgevingswaarde invloed heeft.

Juridische toelichting

Omgevingswaarden moeten objectief vast te stellen zijn en meetbaar. Een omgevingswaarde wordt vastgesteld met het oog op de doelen van de wet (artikel 2.9 Ow).

Gemeentes kunnen omgevingswaarden in het omgevingsplan vaststellen (artikel 2.11 Ow). Provincies kunnen omgevingswaarden vaststellen in de omgevingsverordening (artikel 2.12 Ow).

In artikel 3.10 Ow staat dat de overheid verplicht is om een omgevingsprogramma op te stellen als de omgevingswaarde niet wordt, of dreigt niet te worden gehaald.

Omgevingswaarden kunnen een inspanningsverplichting inhouden of een resultaatverplichting. Bij een inspanningsverplichting moet de overheid aantonen dat maatregelen worden getroffen om aan de omgevingswaarde te voldoen. Bij een resultaatsverplichting moet binnen een bepaalde termijn aan de omgevingswaarde worden voldaan.


RechtsgebiedPubliekrecht > Omgevingsrecht
CiteertitelOmgevingswet
Artikel2.9, 2.11, 2.12, 3.10
Geldig vanafInvalid Date