Beta
versie -
Delen:

Gebruik de sloopmelding om materiaalstromen inzichtelijk te maken

Juridische houdbaarheid
Hoog
Invloed
Beperkt
Overheidslaag
Gemeentelijk  
R-ladder
R3 - 
R4 - 
R5 - 
R6  

Door sloopmeldingen krijgt de gemeente inzicht in de hoeveelheid sloopmaterialen en welke materialen beschikbaar zijn voor hergebruik in de bouw van infrastructuurprojecten.

Hoe kun je een sloopmelding toepassen?

Door een sloopmelding kunnen gemeenten in de gaten houden welke bouwwerken worden gesloopt en op welke manier dit gebeurt. Voor gemeenten wordt zo inzichtelijk welke materialen in het algemeen beschikbaar komen.

Hierdoor kunnen gemeenten:

  • Vraag en aanbod van reststromen beter reguleren en op elkaar afstemmen. Dit kan bijvoorbeeld door een platform waar sloopmeldingen worden verbonden aan initiatiefnemers van nog te ontwikkelen bouwwerken. Daarnaast ontwikkelen en bouwen gemeenten zelf ook en kunnen zij de vrijgekomen materialen zelf inkopen.
  • Digitaal en kwantitatief bijhouden in hoeverre hun circulaire beleid aansluit bij materiaalstromen in de gemeente.

Inzet van sloopmeldingen voor de bevordering van houtbouw

Waar moet je aan denken als je in jouw gemeente sloopmeldingen wilt inzetten voor circulaire doeleinden?

Uit de praktijk

Voorwaarden

  • De sloopmelding moet ten minste vier weken voor het begin van de sloopwerkzaamheden worden ingediend. Het bevoegd gezag kan in het omgevingsplan een andere termijn opnemen (art. 7.10 Bbl).
  • Als de sloopmelding tegelijk met een vergunningaanvraag voor bouwen wordt ingediend, kunnen maatwerkvoorschriften aan de bouwvergunning worden verbonden. Wordt een sloopmelding later gedaan, dan worden maatwerkvoorschriften in een apart besluit neergelegd. Zie meer over maatwerkvoorschriften bij het instrument: Stel circulaire eisen met een maatwerkvoorschrift

Juridische toelichting

Op basis van artikel 7.10 Bbl is het niet toegestaan om een bouwwerk of gedeelte daarvan te slopen als daarbij asbest wordt verwijderd of de hoeveelheid sloopafval naar redelijke inschatting meer dan 10 m³ bedraagt, zonder dit ten minste vier weken voor het begin van de sloopwerkzaamheden te melden bij het bevoegd gezag.

Voor sloopactiviteiten die niet gaan over bouwwerken, zoals wegen, kan een meldplicht voor sloop in het omgevingsplan worden opgenomen (artikel 4.1 Ow).


RechtsgebiedPubliekrecht > Omgevingsrecht
CiteertitelBesluit bouwwerken leefomgeving
Artikel7.10
Geldig vanafInvalid Date