Beta
versie -
Delen:

Vraag subgunningscriteria uit in aanbesteding

Juridische houdbaarheid
Hoog
Invloed
Gemiddeld
Overheidslaag
Gemeentelijk - Provinciaal - Nationaal  
R-ladder
R1 - 
R2 - 
R3 - 
R4 - 
R5 - 
R6  

Als een overheid (of andere opdrachtgever) een opdracht geeft voor het realiseren van eigen vastgoed, gebeurt dat normaal via een inkoopprocedure of aanbesteding. Subgunningscriteria die gericht zijn op belonen van houtbouw, vergroten de kans dat de winnende inschrijver houtbouw realiseert.

Hoe kun je subgunningscriteria toepassen?

De toepassing van houtbouw is op meerdere manieren te stimuleren. Bijvoorbeeld:

  • Neem ‘mate van houtbouw’ als criterium op. Naarmate een groter deel van het bouwwerk in hout wordt uitgevoerd, wordt dit beter beoordeeld. Je kan hier percentages, massa of oppervlakte gebruiken. Een alternatief is om specifieke bouwdelen te benoemen en die via een puntensysteem te belonen.
  • Sturen op ‘embodied carbon’ en/of ‘carbon storage’. De CO2-footprint van houten materialen is vaak lager dan van andere (fossiele) materialen. Als het CO2 dat is opgeslagen in het hout kan worden meegerekend, levert dat nog meer voordeel op voor het gebruik van houten materialen. Deze manier van stimuleren kan er overigens ook toe leiden dat inschrijvers andere (biobased) materialen dan hout voorstellen als die alternatieven een vergelijkbare of lagere CO2 footprint hebben. Een voorbeeld hiervan is vlas.

Uit de praktijk

  • PIANOo (expertisecentrum aanbesteding) geeft op zijn website voorbeelden van subgunningscriteria.
  • Het Centrum Hout heeft een tool ontwikkeld waarmee je snel berekent hoeveel CO2 is vastgelegd in houtproducten: opslagco2inhout.nl

Juridische toelichting

Dit volgt uit artikel 2.114, tweede lid, onder a jo. artikel 2.115 Aanbestedingswet.

Voorwaarden

Subgunningscriteria moeten verband houden met het onderwerp van de overheidsopdracht. Dat betekent bijvoorbeeld dat het niet is toegestaan subgunningscriteria vast te stellen die betrekking hebben op het algemene milieubeleid van een onderneming. De criteria mogen alleen gaan over het beleid ten aanzien van de uitgeschreven opdracht.

RechtsgebiedPrivaatrecht > Aanbesteding
CiteertitelAanbestedingswet 2012
Artikel2.115
Geldig vanafInvalid Date