Beta
versie -
Delen:

Selectiecriteria bij gronduitgifte opnemen in tenders

Juridische houdbaarheid
Gemiddeld
Invloed
Gemiddeld
Overheidslaag
Gemeentelijk - Provinciaal - Nationaal  
R-ladder
R5  

Overheden kunnen houtbouw stimuleren door partijen te selecteren die ervaring met houtbouw hebben.

Hoe kun je selectiecriteria bij gronduitgifte toepassen?

Overheden kunnen bij gronduitgifte als selectiecriteria opnemen dat de gegadigden aantoonbaar ervaring hebben met houtbouwtechnieken of projecten. Hiermee kan de overheid de kans vergroten dat alleen partijen die beschikken over ervaring met houtbouw in aanmerking komen voor de grond die wordt uitgegeven. Daarnaast is het mogelijk om als selectiecriterium op te nemen: ‘duidelijke visie op houtbouw’. Deze selectiecriteria vergroten de kans dat op de uitgegeven bouwgrond een houtbouwproject wordt gerealiseerd.

Uit de praktijk

Zie voor een voorbeeld van het uitvragen van een ‘visie op houtbouw’: tendernet.

Een voorbeeld van houtbouw in selectiecriteria kan zijn dat de gegadigde beschikt over recente, aantoonbare en relevante ervaring met het ontwerpen en/of het realiseren van houten gebouwen. De precieze invulling van een eis, schrijf je toe naar de belangrijkste kenmerken van het project. Zie onderstaand voorbeeld.

Omschrijving:

De partij beschikt over ervaring met [vul in: werkzaamheden] van een [vul in: soort gebouw]

Met tenminste de volgende functies:

  • [functie], ter grootte van ten minste [aantal] m2 bruto vloeroppervlak (BVO);
  • […]

Voorwaarden

  • De werkzaamheden van het referentieproject zijn daadwerkelijk door inschrijver uitgevoerd
  • Het referentieproject is uitgevoerd naar tevredenheid van opdrachtgever en is niet langer dan [aantal] jaar geleden opgeleverd (gerekend vanaf de deadline voor aanvraag tot deelname in onderhavige aanbestedingsprocedure).

Juridische toelichting

De selectieprocedure bij gronduitgifte is niet wettelijk geregeld. De procedure volgt uit de rechtspraak. De belangrijkste uitspraak is het Didam-arrest van de Hoge Raad.

RechtsgebiedPrivaatrecht > Gronduitgifte
Citeertitelnvt
Artikelnvt
Geldig vanafTBD