Beta
versie -
Delen:

Stel melding van aanbod houtafval verplicht

Juridische houdbaarheid
Hoog
Invloed
Gemiddeld
Overheidslaag
Gemeentelijk  
R-ladder
R5 - 
R6  

Door middel van een meldingsplicht voor houtafval krijgt de gemeente inzicht in het beschikbare gerecyclede hout.

Hoe kun je een meldingsplicht voor houtafval toepassen?

Het voorbehandelen van houtafval gaat onder andere om het demonteren, sorteren, pelletiseren, drogen, versnipperen, opnieuw inpakken, of mengen van hout. Ten minste vier weken voor het begin van zo’n activiteit moet een melding worden gedaan bij het gemeentebestuur. Door deze melding wordt inzichtelijk waar in de gemeente en op welke momenten wordt gewerkt aan de voorbehandeling van houtafval. Op deze manier is bekend hoeveel hout er beschikbaar is en op welke locaties. En zo kan de gemeente coördineren waar dit gerecyclede hout naartoe kan voor hergebruik.

Juridische toelichting

Op grond van artikel 3.169 lid 1 Besluit activiteiten leefomgeving wordt bij het college van B&W een melding gemaakt van de uit te voeren activiteit.

Voorwaarden

De melding moet ten minste vier weken voor aanvang van de activiteit worden gedaan bij het bevoegd gezag.

RechtsgebiedPubliekrecht > Omgevingsrecht
CiteertitelBesluit activiteiten leefomgeving
Artikel3.169
Geldig vanafInvalid Date