Beta
versie -
Delen:

Meerjarig samenwerken voor eigen vastgoedontwikkeling

Juridische houdbaarheid
Hoog
Invloed
Hoog
Overheidslaag
Gemeentelijk - Provinciaal - Nationaal  
R-ladder
R4  

Door het gebruik van een raamovereenkomst als inkoopinstrument kunnen overheden ambitieuze afspraken overeenkomen zoals de toepassing van houtbouw.

Hoe kun je een raamovereenkomst toepassen?

Overheden kunnen tijdens de aanbesteding van de raamovereenkomst door middel van selectie- en gunningscriteria bevorderen dat partijen met duurzame ambities en ervaring op het gebied van houtbouw inschrijven. Vervolgens kan de (decentrale) overheid een raamovereenkomst sluiten met de geselecteerde partij of partijen om op die manier voor de duur van een aantal jaar samen ambities op het gebied van houtbouw waar te maken.

Dit is dus een meerjarige samenwerking en dat heeft veel voordelen, zoals:

  • een programmatische / projectoverstijgende aanpak;
  • meer innovatie- en investeringsbereidheid;
  • schaal- en efficiëntievoordelen;
  • samen leren, evalueren en verbeteringen doorvoeren (eventueel pilots);
  • meer kennisborging;

De contractspartijen hebben de keuze: mee veranderen of achterblijven. Voor de achterblijvers zijn er exit-mogelijkheden.

Uit de praktijk

  • Gemeente Hoorn heeft de raamovereenkomst ‘Duurzaam onderhoud asfalt- en betonverhardingen Hoorn 2021-2024 aanbesteed. Bij de aanbesteding van het raamcontract selecteerde de gemeente een plan met de meest duurzame ambities. De winnende inschrijver schreef een innovatief plan en behaalde de maximale score voor zowel de onderdelen ‘het verlagen van de MKI-waardes van betonproducten’ als ‘CO2-Prestatieladder’. Meer informatie is te vinden op de website van de gemeente Hoorn.
  • Movares, 4 Infra, Sweco, Antea en Haskoning DHV hebben een raamovereenkomst gesloten op grond waarvan zij vier jaar engineeringswerkzaamheden zullen uitvoeren voor projecten van ProRail op stations. Tijdens de aanbesteding was duurzaamheid expliciet opgenomen als gunningscriterium en ProRail heeft de duurzaamheidscriteria ook laten vastleggen in de raamovereenkomst. ProRail beoogt hiermee een goede samenwerking waarin de ingenieursbureaus proactief meedenken en innovatieve duurzaamheidskansen gaan benutten. Meer informatie is te vinden op de website van ProRail.

Juridische toelichting

De procedure voor het sluiten van een raamovereenkomst in een aanbesteding is wettelijk geregeld in artikel 2.44 e.v. van de Aanbestedingswet

RechtsgebiedPrivaatrecht > Contracten
CiteertitelAanbestedingswet
ArtikelArtikel 2.44
Geldig vanafInvalid Date