Beta
versie -
Delen:

Vraag levenscycluskosten uit als subgunningscriterium in aanbesteding of tender

Juridische houdbaarheid
Hoog
Invloed
Gemiddeld
Overheidslaag
Gemeentelijk - Provinciaal - Nationaal  
R-ladder
R1  

Als een overheid (of andere opdrachtgever) opdracht geeft voor het realiseren van eigen vastgoed, gebeurt dat normaal via een inkoopprocedure of aanbesteding. Subgunningscriteria gericht op levenscycluskosten vergroten de kans dat de winnende inschrijver in houtbouw realiseert.

Hoe kun je de levenscycluskosten toepassen?

Houtbouwprojecten hebben relatief lage levenscycluskosten. Hout verwerken kost minder energie dan de productie van bijvoorbeeld beton of staal. Ook wordt er tijdens de productie van hout minder CO₂ uitgestoten. Bovendien slaat hout langdurig CO₂ op, waardoor er meer CO₂ uit de lucht gehaald wordt. Daardoor hebben houtbouwprojecten relatief lage levenscycluskosten en komen zij positief uit aanbestedingen met levenscycluskosten als gunningscriterium.

Uit de praktijk

Juridische toelichting

Dit volgt uit artikel 2.114, tweede lid, onder b jo. artikel 2.115a Aanbestedingswet.

Voorwaarden

De berekeningsmethode van de externe milieueffecten moet voldoen aan drie voorwaarden, zoals vastgesteld in de Aanbestedingswet:

  • De methode moet gebaseerd zijn op objectief controleerbare en niet-discriminerende criteria;
  • Alle inschrijvers moeten de berekeningsmethode kunnen inzien; en
  • Het moet de inschrijver niet te veel inspanning kosten om de gevraagde gegevens aan te leveren.

Wanneer EU-regelgeving verplicht een bepaalde berekeningsmethode te gebruiken voor de levenscycluskosten, dan moet die methode worden gebruikt. Dan zijn andere berekeningsmethoden niet toegestaan.

RechtsgebiedPrivaatrecht > Aanbesteding
CiteertitelAanbestedingswet 2012
Artikel2.115a
Geldig vanafInvalid Date