Beta
versie -
Delen:

Voeg een keurmerk toe aan een tender

Juridische houdbaarheid
Hoog
Invloed
Gemiddeld
Overheidslaag
Gemeentelijk - Provinciaal - Nationaal  
R-ladder
R1 - 
R2 - 
R3 - 
R4 - 
R5 - 
R6  

Een keurmerk geeft meer zekerheid dat een houtbouwproject van de gewenste kwaliteit is en dat het gebruikte hout duurzaam geproduceerd is. Dat bevordert circulariteit.

Hoe kan je een keurmerk toepassen?

Bij aanbesteding van een (hout)bouwproject, of bij een tender voor gronduitgifte is het mogelijk om een duurzaamheidskeurmerk voor het inkopen van hout te eisen. Voor hout zijn verschillende keurmerken beschikbaar:

 • FSC, dit keurmerk voldoet aan de nationale inkoopcriteria voor duurzaam geproduceerd hout.
 • BREEAM-certificering.
  Bij nieuwbouwprojecten beoordeelt BREEAM-NL het project op 9 punten: management, gezondheid, energie, transport, water, materialen, afval, landgebruik, ecologie en vervuiling. Bij het onderdeel materialen wordt het project beoordeeld op het identificeren, stimuleren en documenteren van materialen met een lage milieu-impact gedurende de gehele levenscyclus van het gebouw.
 • Het Keurmerk HoutbouwersNL. Dit keurmerk richt zich zowel op kwaliteitseisen als op de duurzame productie van het gebruikte materiaal. Dragers van dit het keurmerk moeten ook KOMO-gecertificeerd zijn en een certificaat voor duurzaam hout bezitten.
 • Andere keurmerken vind je op de Houtdatabase van Probos.

Uit de praktijk

Op de website Maatschappelijk verantwoord inkopen van de overheid vind je voorbeelden van (bestek)teksten, eisen en criteria die je kunt opnemen in een aanbesteding om een keurmerk af te dwingen.

Juridische toelichting

Dit volgt uit artikel 2.78a Aanbestedingswet.

Voorwaarden

Aan het verwijzen naar keurmerken is een aantal voorwaarden verbonden. De keurmerkeisen moeten:

 1. verband houden met het onderwerp van de opdracht;
 2. gebaseerd zijn op objectief controleerbare en niet-discriminerende criteria;
 3. tot stand zijn gekomen door middel van een openbare en transparante procedure;
 4. worden vastgesteld door een derde partij, waarop de aanvrager geen beslissende invloed kan uitoefenen; en
 5. daarbij moet het keurmerk voor alle partijen toegankelijk zijn.

Let op: inschrijvers kunnen ook aantonen te voldoen aan de eisen met:

 • gelijkwaardige keurmerken;
 • andere geschikte bewijsmiddelen, als het niet mogelijk is het keurmerk te halen binnen de termijnen van de aanbesteding.

Innovatieve ideeën hebben vaak nog geen eigen keurmerk of zijn nog niet verwerkt in de eisen van bestaande keurmerken. In dat geval zou het opnemen van een keurmerk in de technische specificaties, gunningscriteria of contractvoorwaarden de gewenste innovatie juist kunnen belemmeren.

RechtsgebiedPrivaatrecht > Aanbesteding
CiteertitelAanbestedingswet 2012
Artikel2.78a
Geldig vanafInvalid Date