Beta
versie -
Delen:

Neem houtbouw op in het omgevingsprogramma

Juridische houdbaarheid
Hoog
Invloed
Gemiddeld
Overheidslaag
Gemeentelijk - Provinciaal - Nationaal  
R-ladder
R1 - 
R2 - 
R3 - 
R5  

Door middel van een omgevingsprogramma kunnen het Rijk, de provincie en de gemeente juridische instrumenten bundelen. Zo kunnen doelstellingen met betrekking tot houtbouw effectiever en sneller worden behaald.

Hoe kan je het omgevingsprogramma toepassen?

Programma’s kunnen themagericht en gebiedsgericht zijn, waardoor je houtbouw binnen alle typen programma’s (nationaal, provinciaal of gemeentelijk) kunt inzetten. Een themagericht programma houdt in dat houtbouw als onderwerp binnen het gehele gebied wordt opgenomen. Bij een gebiedsgericht programma (zoals voor een provincie of gemeente) wordt houtbouw alleen voor dat specifieke gebied opgenomen.

Juridische toelichting

Volgens artikel 3.4 Ow kunnen zowel het Rijk, de provincie als de gemeente programma’s vaststellen voor de uitwerking van hun beleid en het treffen van maatregelen om aan een of meer omgevingswaarden te voldoen. In de gemeente wordt het programma vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. In de provincie door Gedeputeerde Staten.

Voorwaarden

Beperkingen van dit instrument:

  • Het omgevingsprogramma is een beleidsdocument. Er kan dan ook geen bezwaar of beroep tegen worden ingediend. Het programma is zelfbindend en bindt daarmee alleen de bestuursorganen die het programma hebben vastgesteld;
  • Er is geen sprake van direct toezicht of handhaving op een omgevingsprogramma.
RechtsgebiedPubliekrecht > Omgevingsrecht
CiteertitelOmgevingswet
ArtikelAfd. 32 (art. 3.4 e.v.)
Geldig vanafInvalid Date