Beta
versie -
Delen:

Neem ervaring met houtbouw op als geschiktheidseis

Juridische houdbaarheid
Hoog
Invloed
Gemiddeld
Overheidslaag
Gemeentelijk - Provinciaal - Nationaal  
R-ladder
R1 - 
R2 - 
R3 - 
R4 - 
R5 - 
R6  

Bij een aanbesteding voor een houtbouwproject kun je eisen dat alleen partijen die beschikken over bepaalde certificaten of ervaring hebben met (circulaire) houtbouwtechnieken of -projecten in aanmerking komen voor het uitvoeren van de opdracht.

Hoe kun je geschiktheidseisen toepassen?

Geschiktheidseisen mogen gaan over:

  1. De financiële en economische draagkracht;
  2. Technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid;
  3. Beroepsbevoegdheid.

Zie voor meer informatie over geschiktheidseisen de website van PIANOo.

Uit de praktijk

Een voorbeeld van een geschiktheidseis is dat een inschrijver beschikt over recente, aantoonbare en relevante ervaring met het ontwerpen en/of het realiseren van houten gebouwen. De precieze invulling van een eis, schrijf je toe naar de belangrijkste kenmerken van het project.

Een opbouw kan zijn:

Omschrijving:

De partij beschikt over ervaring met [vul in: werkzaamheden] van een [vul in: soort gebouw]

Met tenminste de volgende functies:

  • [functie], ter grootte van ten minste [aantal] m2 bruto vloeroppervlak (BVO);
  • […]

Voorwaarden:

  • De werkzaamheden van het referentieproject zijn daadwerkelijk door inschrijver uitgevoerd
  • Het referentieproject is uitgevoerd naar tevredenheid van opdrachtgever en is niet langer dan [aantal] jaar geleden opgeleverd (gerekend vanaf de deadline voor aanvraag tot deelname in onderhavige aanbestedingsprocedure).

Zie de tool maatschappelijk verantwoord inkopen van het Rijk voor meer voorbeeldbepalingen.

Voorwaarden

  • Tussen de geschiktheidseis die je opstelt en de onzekerheid die je met het stellen van de eis wil tegengaan, moet een verband bestaan.
  • Van een aanvrager kan in beginsel geen ervaring met een identiek project verlangd worden. In plaats daarvan kun je vragen naar relevante ervaring en competenties die noodzakelijk zijn voor de opdracht.

Juridische toelichting

De regels over geschiktheidseisen bij aanbestedingen zijn vastgelegd in artikel 2.90 van de Aanbestedingswet.

RechtsgebiedPrivaatrecht > Aanbesteding
CiteertitelAanbestedingswet 2012
Artikel2.90
Geldig vanafInvalid Date