Beta
versie -
Delen:

Vraag bijzondere uitvoeringsvoorwaarden uit in de aanbesteding

Juridische houdbaarheid
Hoog
Invloed
Gemiddeld
Overheidslaag
Gemeentelijk - Provinciaal - Nationaal  
R-ladder
R1 - 
R2 - 
R3 - 
R4 - 
R5 - 
R6  

In een aanbesteding kan meer circulariteit worden uitgevraagd via de bijzondere uitvoeringsvoorwaarden. Bijvoorbeeld door te eisen dat de gebruikte materialen bij houtbouw worden gerecycled.

Hoe kan je uitvoeringsvoorwaarden toepassen?

Deze voorwaarden kan je breed toepassen. Wij noemen hier enkele voorbeelden:

  • Je kan eisen dat de uitvoerder beschikt over een bepaald recyclingsysteem. Via zo’n systeem kan een aannemer ervoor zorgen dat bouwrestanten hoogwaardiger hergebruikt worden. Met behulp van een team van experts in houtbouw, zoals een expert in de circulaire economie en een jurist kan je verder verkennen hoe afval dat bij de productie achterblijft hoogwaardig(er) kan worden hergebruikt.
  • Je kan eisen dat een bepaald maximum (in percentages, kilo’s of andere eenheden) aan emissies (CO2, stikstof, fijnstof, roet, etcetera) tijdens het bouwproces wordt uitgestoten. Als je onderscheid maakt naar het productieproces en het bouwproces, kan je daarmee naast conceptuele of low-tech oplossingen (productieproces) houtbouw stimuleren, . Bovendien is transport van houtbouw vaak minder belastend (bouwproces).
  • Je kan eisen dat een bepaald maximum aan bouwafval wordt gerealiseerd, eventueel van een bepaalde soort materiaal (beton, staal, steen, of uit ‘niet-hernieuwbare bron). Indirect stimuleer je daarmee ander materiaalgebruik, zoals hout.

Uit de praktijk

PIANOo (expertisecentrum aanbesteding) geeft op zijn website voorbeelden van bijzondere uitvoeringsvoorwaarden.

Juridische toelichting

Dit volgt uit artikel 2.80 Aanbestedingswet. Artikel 2.115, derde lid, Aanbestedingswet is van overeenkomstige toepassing. Dit houdt in dat de criteria betrekking kunnen hebben op elk opzicht en elk stadium van de levenscyclus van het werk. Hieronder valt volgens dit artikel ook het productieproces, het aanbieden of verhandelen van het werk of een specifiek proces voor een andere fase van hun levenscyclus, zelfs als deze factoren geen deel uitmaken van hun materiële basis.

Voorwaarden

De bijzondere uitvoeringsvoorwaarden moeten:

  • Verband houden met het onderwerp van de opdracht, en
  • Verenigbaar zijn met het EU-recht (dus niet leiden tot bijvoorbeeld discriminatie van buitenlandse partijen)
  • In de aankondiging van de aanbesteding of aanbestedingsstukken vermeld staan.
RechtsgebiedPrivaatrecht > Aanbesteding
CiteertitelAanbestedingswet 2012
Artikel2.80
Geldig vanafInvalid Date