Beta
versie -
Delen:

Pas een vast en variabel reinigingsrecht toe

Juridische houdbaarheid
Hoog
Invloed
Hoog
Overheidslaag
Gemeentelijk  
R-ladder
R2  

De gemeente kan het reinigingsrecht deels variabel maken om bedrijven te stimuleren minder voedsel weg te gooien.

Hoe kun je reinigingsrecht toepassen om voedselverspilling te verminderen?

Kleine horeca, restaurants en markten gooien voornamelijk groente-, fruit- en etensresten weg en kunnen gebruik maken van het reinigingsrecht. Het bedrag dat voor een reinigingsrecht moet worden betaald, kan afhankelijk worden gesteld van de hoeveelheid of het soort aangeboden afval. Door een variabel bedrag aan de hoeveelheid afval te koppelen, kan de gemeente bedrijven stimuleren om minder voedsel weg te gooien. Om te meten hoeveel bedrijven weggooien kan er met een pasjessysteem worden gewerkt bij grote ondergrondse afvalcontainers.

Een andere mogelijkheid is om te werken met twee soorten afvalcontainers die aan de buitenkant even groot zijn (zodat de vuilniswagen geen problemen heeft met het legen van de containers) maar aan de binnenkant verschillen qua maat. Kiest een bedrijf voor een container met een kleinere inhoud, dan betalen zij minder reinigingsrechten.

Combinatie vast en variabeltarief

Een combinatie tussen een vast en variabel bedrag is ook mogelijk. Zo kan er een basistarief worden gehanteerd dat alle kosten dekt en werkt als een soort minimaal plafond: elk bedrijf produceert namelijk afval. Dit basistarief kan worden verhoogd met een variabel tarief in de vorm van het aantal afvalzakken per week of het aantal kilo’s afval. Op deze manier worden bedrijven gemotiveerd om voedselverspilling te verminderen.

Uit de praktijk

De gemeente Nijmegen maakt gebruik van een variabel bedrag. Het bedrag van reinigingsrecht is gebaseerd op het aantal zakken restafval, plastic en GFT of het aantal keer dat een bedrijf gebruikmaakt van een ondergrondse container voor restafval.

Voorwaarden

  1. De kans op zwerfafval en minder goede recycling is een mogelijk negatief effect van dit instrument. Als bedrijven meer moeten betalen voor hun afval, dan kunnen ze het afval op straat gooien of in andere vuilnisbakken om zo kosten te drukken.
  2. Dit instrument is moeilijk te gebruiken bij gemeenten die nascheiden. De huishoudens hebben dan hun GFT-afval niet gescheiden van restafval, papier en plastic. Dit is wel het geval bij gemeenten waar huishoudens hun afval voorscheiden.
  3. De gemeente mag met reinigingsrecht niet boven en onder de daadwerkelijke kosten zitten. Winst maken is vanwege de fiscale wet (gemeentewet) niet toegestaan, terwijl verlies maken niet mag volgens de mededingingswet. Je bent in strijd met de mededingingswet als de overheid lagere tarieven biedt dan de markt. Dan wordt de overheid op een oneerlijke manier concurrent van marktpartijen.

Juridische toelichting

Bedrijfsafval inzamelen is geen plicht van de gemeente op grond van de Wet Milieubeheer. Maar de gemeente kan er wel kiezen om bedrijfsafval in te zamelen en daar een fiscale beprijzing aan te koppelen: het reinigingsrecht. De gemeente kan er ook voor kiezen om het inzamelen van bedrijfsafval gewoon te beprijzen via een overeenkomst.


RechtsgebiedPubliekrecht > Milieurecht
CiteertitelGemeentewet
Artikel229
Geldig vanafInvalid Date